Abrahadabra.pl

Astrologia a numerologia cz.1

Autor: Abrahadabra.pl
 
Pomysł na ten artykuł narodził się już jakiś czas temu. Zwykle tak to bywa, że człowiek przyswajając sobie pewną wiedzę, by ją lepiej zrozumieć, dokonuje porównań, przenosi ją na znany grunt. Tak też było w moim przypadku. Poznając zagadnienia astrologiczne, w sposób naturalny porównywałem je z wibracjami liczb, którymi interesowałem się już wcześniej – tym samym dokonywałem pewnej systematyzacji materiału i odkrywałem jego złożoność.

numerologia a astrologia

Na początku muszę z całą stanowczością stwierdzić, że podstawą zrozumienia wiedzy numerologicznej czy astrologicznej jest praktyka. Pewnie dotyczy to każdej dziedziny wiedzy – jednak tu chodzi o brak pewnego przepisu i dotarcia do prawdziwego sedna danej sprawy w literaturze. Podyktowane jest to ogromem przekazywanej wiedzy i wielością niuansów, które mają istotny wpływ na stworzenie prawidłowego portretu. Te braki w spojrzeniu analitycznym sprawiają, że ten, kto chce dogłębnie poznać temat, musi wręcz wybrać drogę “od szczegółu do ogółu”, od konkretnego przypadku do teorii, nie odwrotnie. Znając człowieka, znając jego losy, obcując z nim, patrzymy na jego portret i wyciągamy wnioski, by zweryfikować teorię, a właściwie uzupełnić ją według naszego spojrzenia. Jest to – jak dla mnie – jedyny uzasadniony przypadek wejścia w energię drugiego człowieka bez jego wyraźnej zgody (przy założeniu, że go nie znamy). Intencja nie jest wtedy zła – chcemy się czegoś nauczyć, a wiedza, którą zdobędziemy, może pomóc innym.

Obserwując i porównując pozycje planet i aspekty między nimi z wibracjami i ich połączeniami, dochodzę do wniosku – co łatwo było przewidzieć – że gotowy schemat porównawczy nie istnieje.  Napisanie, że coś w numerologii = czemuś w astrologii byłoby nie do końca prawdą. To są dwa różne portrety, szkicowane z różnych stron, jeden z przodu, drugi z boku na przykład. Jeden uwypukla pewne cechy, drugi marginalizuje (tak jak nos danego człowieka wydaje się z jednej perspektywy większy, z drugiej – mniejszy) i odwrotnie. Czasem i tu, i tu całość wygląda tak samo. Zresztą tak też jest z kartami – drugi raz odpowiedzą pytającemu podobnie używając innych migawek, trzeci podobnie (za czwartym odpowiedzą, żeby zastanowić się nad sobą, bądź udać się do lekarza :)).

Dlatego zawsze należy porównywać całość portretu. Porównania, które opisane są w tym dziale, mają swoje podstawy w praktyce, zostały przeze mnie zaobserwowane na przykładach konkretnych osób, z czego wyciągnąłem wnioski. Nie oznacza to jednak, że będą powtarzały się w każdym kolejnym podobnym przypadku. Czyli… czuj duch !

Numerologia pozwala spojrzeć się na życie człowieka z dużego dystansu, tak jakbyśmy patrzyli na dany obiekt z dużej wysokości, powiedzmy z samolotu. Nie dostrzeżemy szczegółów, ale dobrze ocenimy potencjał. Astrologia jest o wiele bardziej szczegółowa. Numerologia w połączeniu z kartami, bądź wglądami (metodami, które odpowiadają na konkretne pytania), staje się potężnym narzędziem.

Lista porównań nie jest – rzecz jasna – listą zamkniętą i kompletną.

 

Porównania ogólne

 

droga życia – położenie Słońca

klucz wcielenia (1PZ) – położenie Księżyca

dzień urodzenia – ascendent

(Dobrze jest porównać wszystkie 3 z 3)

Korzystna wibracja sumy 1PZ-tów partnerów – Mars mężczyzny przy Wenus kobiety

Korzystna wibracja sumy dróg życia partnerów – korzystne położenia i aspekty horoskopu porównawczego – Księżyc mężczyzny przy Słońcu kobiety i odwrotnie, ascendent mężczyzny przy Słońcu kobiety i odwrotnie, i podobne)

Wyzwania numerologiczne, dużo przeciwstawnych wibracji – pozycje Saturna w znakach i domach, warto też spojrzeć na położenie Urana w domu i jego aspekty

kolejne punkty zwrotne – pozycja planet w domach, tranzyty, istotny cykl Jowisza

niezgodność wibracji – aspekty nieharmonijne, w połowie harmonijne – w połowie nie, dużo sprzeczności w portrecie

 

Przykładowe porównania

 

Tę część, sukcesywnie uzupełnianą, należy traktować jako pewien trwający wciąż eksperyment. By wyciągnąć jednoznaczne wnioski co do porównań, potrzeba jeszcze długiego czasu obserwacji. Choć już teraz mogą służyć Wam do skonfrontowania ich z kolejnymi portretami osób, a także do wniknięcia i poszerzenia znajomości danej wibracji, położenia czy aspektu.

 

Uwaga: Jeśli nie podano inaczej, warto sprawdzać planetę zarówno w znaku, jak i w domu. Minus przed wibracją oznacza wyzwanie, określenie “negatyw” oznacza wibrację wyzwania lub negatywnie wibrującą liczbę na górze. Skrót PZ oznacza punkt zwrotny, DZ – drogę życia.

Przykład:

Wibracja -1 – Księżyc w Baranie

Księżyc w Baranie daje dużo impulsywności  i gwałtowności reakcji, ale w tym porównaniu chodzi bardziej o egocentryzm. Osoba taka lubi być odczytywana jako autorytet i stara się piąć w górę wszelkimi możliwymi sposobami. To samo może dać -1, koncentrację na “ja”, rozbuchane ego, którego głębokie podłoże często leży w zaniżonym poczuciu wartości – w ten sposób “uzupełnia” się niedobór.

 

Porównania:

Wibracja -1 – Księżyc w Baranie

Wibracja 1 (szczególnie DZ) – Jowisz w Baranie

Silna wibracja 5/14/41, zwielokrotnione 5 lub 3 – Wenus w Skorpionie

9/27 w 2-3PZ – Słońce w 9 domu

9/27 – obsada 12 domu, 8 domu (Uran), obsada Wagi

zwielokrotnione 8, też 6 przy 8 – obsada 12 domu

4 przy 8 – Saturn w Koziorożcu

23 przy wibracjach formy – niekorzystne aspekty Urana

7 w 2-3 PZ przy korzystnej DZ, dobre zawodowo wibracje – Słońce w 10 domu

3 – aspekty i położenie Urana, Mars w Wodniku, inna obsada Wodnika, Saturn w Pannie lub Byku (3 w negatywie)

kompilacja 4 (13) + 6, a także 6 przy 8 – Księżyc w Strzelcu

13 – obsada 6 domu

-1, 3 w negatywie  – Księżyc w Koziorożcu

4 w negatywie – Księżyc w Byku lub Saturn w Byku

8 lub 6 w 1PZ – obsadzony Lew (np. Mars, Saturn)

11 – obsada Bliźniąt, Wagi

negatywne 2 – położenie, aspekty Marsa i Merkurego (np. koniunkcja), aspekty i położenie Urana

– 3 – silna obsada znaków ziemskich

– 6 – Księżyc, Merkury w Rybach, obsada Raka

5 przy -1 lub 3 przy 6 – Wenus w Baranie, Wenus w Bliźniętach

– 8 – silnie obsadzone znaki ziemskie