Abrahadabra.pl

Karta dnia

Wylosuj indywidualną kartę, która określi energię dnia dla Ciebie. Dzięki temu otrzymasz wskazówkę, co warto zrobić dziś, a co przełożyć, kogo (być może) dziś spotkasz, jaki będzie ten dzień.

Wynik warto porównać z kartami dnia wyciągniętymi w przeszłości i tym, co się wydarzyło.

Jaka będzie dla Ciebie energia tego dnia?
Wylosuj swoją kartę i przekonaj się.

Wybierz talię Tarota:

 Egorov
 Uniwersalna
 Złotego Brzasku (Init.)
 Liber T


© 2014 Abrahadabra.pl, Lena Tall. Reproduced under authorization by Lo Scarabeo srl. Wizerunki kart 1975 Egorov Tarot
za zgodą Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Sohne, A-1140 Vienna, © Piatnik Vienna 2014, www.piatnik.com