Abrahadabra.pl

Prognoza numerologiczna

Podaj datę danego wydarzenia (np. ślubu) i policz wibracje numerologiczne; tło sytuacji, rozwój wydarzeń, wynik.

Prognoza numerologiczna to narzędzie napisane zgodnie z wytycznymi znanej polskiej numerolog Nataszy Czarmińskiej. Ponieważ Natasza – podobnie jak my – uważała, że głównym życiowym celem jest doświadczanie i zrozumienie, a to, co dzieje się w naszym życiu jest unikalnym narzędziem służącym do osiągania tego celu i ma wpływ także na otoczenie (próbujące również czegoś doświadczyć i zrozumieć), według niej każde konkretne wydarzenie dokonuje się nie w obojętnym, przypadkowym momencie, lecz w takim, by — z jednej strony — wibracje prowadziły jego skutki w odpowiednim kierunku, a z drugiej — odpowiadały na potrzebę doświadczeń dla związanych z nim osób (Natasza Czarmińska, Liczby Losu, Wydawnictwo Wodnika, 1994).

Teza ta leży u podstaw prognozy numerologicznej – dzięki dacie danego wydarzenia możemy wyliczyć dalszy jego przebieg, tło sytuacji, kierunek, w którym będzie ewoluować. Możemy też uzyskać odpowiedź na dowolne pytanie, na zadanie którego zdecydowaliśmy się w ściśle określonym czasie, nieprzypadkowo.

Liczenie kolejnych podliczb zostało nieco udoskonalone w porównaniu z propozycją Nataszy Czarmińskiej – podobnie jak w innym narzędziu, kalkulatorze numerologicznym. Pracujemy na wibracjach jeszcze nie zredukowanych, przeprowadzamy stosowne obliczenia, dopiero na samym końcu dokonujemy redukcji teozoficznej.

Prognoza numerologiczna.
Określ cel i sens wydarzenia lub kierunek, w którym potoczą się dalsze zdarzenia.

Podaj datę i godzinę wydarzenia lub postawionego pytania:


 

 


© 2019 Abrahadabra.pl. Wersja 1.0.3