Abrahadabra.pl

Abrahadabra (418)

Autor: Abrahadabra.pl (admin)

Dlaczego Abrahadabra? Nazwa przyszła mi do głowy sama, nie myślałem nad nią długo.

Abrahadabra to magiczna formuła, słowo, w którym jest 5 liter takich samych, 6 jest innych – zawiera w sobie jednocześnie pentagram i heksagram. Przez Crowleya opisane jako słowo aeonu, nowej ery, oznacza zakończoną Wielką Pracę –  moment, w którym człowiek żyje zgodnie ze swoją wolą. Tym samym reprezentuje połączenie mikrokosmosu z makrokosmosem, bezwzględną jedność świata wewnętrznego i zewnętrznego.

Aeon, jednostka miary czasu, którą można porównać do ery, wydziela część historii ludzkości. Teraz jesteśmy w trzecim aeonie – nazwanym aeonem Horusa. W tym właśnie aeonie ludzkość sięgnie po samorealizację, określoną przez słowo Abrahadabra.

Stąd też pasuje mi ono do koncepcji portalu. Chociaż – nie ukrywam – pojawiło się w mojej głowie samo, nie szukałem żadnych odniesień czy połączeń.

Zaczerpięta nazwa jest symboliczna – moglibyśmy ją wymienić na jakąkolwiek inną pasującą (czas realizacji, spełnienia) i dokonać innych podziałów. Koncepcja thelemiczna (Crowleya) jest tu tylko przykładem, który nigdy nie został wyjaśniony w przystępny sposób, jak sądzę. Tak naprawdę zawsze chodzi o to samo: pracę nad własnym rozwojem, by być bliżej Boga, pracę poprzez zrozumienie reguł Wszechświata i zrozumienie siebie. Wtedy jesteśmy w stanie żyć zgodnie ze swoją wolą, realizując siebie, w poszanowaniu drugiego człowieka.