Abrahadabra.pl

Wibracja 1

Autor: abrahadabra.pl

„Ja daję początek”.  Jedynka jest liczbą rozpoczynającą świat magicznych cyfr poddawanych analizie numerologicznej, wibrujących na każdym poziomie życia i mających wpływ na zdarzenia, które nas spotykają, na postawy, które przedstawiamy, na schematy, którymi kierujemy się w życiu. Są one kluczem zarówno do naszej osobowości przedstawianej na zewnątrz, jak i tej odpowiadającej za nasze pragnienia i marzenia – tej prawdziwie naszej, prowadzącej nas do spełnienia.

To, że jedynka rozpoczyna nasze” liczenie”, pokazuje, jaka dokładnie jest. To pionier. Archetypem tej wibracji może być np.  „biblijny Adam”, który był ojcem całej ludzkości. Od niego zaczęło się życie. Adam za namową Ewy zerwał zakazany owoc w Raju. Jego działanie i postawa miały wpływ na wszystko, co potem działo się na ziemi, co działo się z nami, bo gdyby nie uległ pokusie i swojej ciekawości, a także pragnieniu bycia lepszym od samego Boga, nie musielibyśmy odpracowywać grzechu pierworodnego. Oczywiście jest to tylko przypowieść, w którą można wierzyć, bądź też nie, ale jest ona obrazowym wyjaśnieniem tego, jaka jest jedynka i jakie może przynosić w naszym życiu zdarzenia.

Jedynka z dnia urodzenia jest to człowiek, który lubi być odbierany na zewnątrz jako ktoś ważny. Wśród ludzi będzie pokazywał się jako istota, która wie lepiej i ma wszystko co najlepsze. W zależności od tego, jakie warunki do działania ma jedynka, tak będzie ona nadbudowywać swoją pozycję społeczną; może też faktycznie być na wysokiej pozycji w hierarchii społecznej.

W zależności od wibracji pobocznych, człowieka mogą w życiu spotkać różne zdarzenia. Jeżeli „jedynka” wychowała się w rodzinie biednej, a jej rodzice nie wyróżniali się w żaden sposób w otoczeniu poprzez duże bogactwo, sławę, nietypową pracę, np. artystyczną, tzn. poprzez wartości ogólnie uznane w dzisiejszym świecie za ważne i nie stworzyli „jedynce” warunków do tego, aby mogła ona błyszczeć w otoczeniu nie tylko jako dziecko, ale też w późniejszym dorosłym życiu, będąc przywódcą, dyrektorem, wielkim artystą, modelem, taka osoba będzie robiła wszystko, aby nadbudować ten brak, co będzie skutkowało barwnymi opowieściami, kłamstwami na temat swojego życia. Przekłamanie i frustracja wypływające z niedostatku będą manifestować się nerwowością i pyszałkowatością. Jest to negatyw jedynkowy wypływający z bardzo rozbudowanego ego, które nie potrafi przyjąć porażki, jaką dla jedynki jest brak przewodnictwa.

Odwrotnie będzie zachowywać się jedynka pochodząca z zamożnej i nietuzinkowej rodziny, która założyła działalność bądź też pełni ważną funkcję państwową. Będzie ona niczym paw pokazywać przepiękne pióra, chwalić się tym, co posiada, co zdobyła i tym, jak dzięki swojej wielkiej wartości zdobyła wysoką pozycję. Będzie pouczać wszystkich wokół, jak mają postępować, żeby zajść tak wysoko, będąc jednocześnie przekonana o tym, że i tak nikt nie może dorównać jej doskonałości.

Są to dwa krótkie przykłady postaw jedynkowych, które oczywiście nie muszą działać jak w opisanym schemacie, a podałam je w sposób przerysowany po to, żeby wyjaśnić Wam, co jest istotą w zrozumieniu potencjału jedynkowego, ponieważ moglibyście pomyśleć: „Co to za sprawiedliwość? Jednym się udaje, bo mają lepsze warunki, a innym nie bo mają ciężkie życie”  – nie o to jednak chodzi. Niezależnie od sytuacji, kluczem do pozytywnego wykorzystania potencjału jedynkowego jest umiejętność stworzenia wewnętrznego autorytetu, który nie pochodzi z zewnętrznych okoliczności, bo bez względu na to w jakich warunkach człowiek się wychował, każdy ma za zadanie odnaleźć swoje miejsce w świecie jako jednostka, której siła pochodzi ze świadomości tego, kim naprawdę jest, jakimi wartościami się kieruje i do czego dąży.

Jeżeli wibracja jeden znajduje się w pierwszym punkcie zwrotnym, wskazuje ona na to, że taki człowiek w poprzednim wcieleniu miał okazję doświadczyć bycia władcą lub bycia kimś, kto na jakimś poziomie życia władzę posiadał. Może to być np. duchowny, ojciec dużej rodziny, który miał istotny wpływ na funkcjonowanie i działanie członków rodziny. Jedynka w 1PZ to pragnienie władzy i marzenie o niej. Jest to silne miejsce wibrującej tam liczby, ponieważ gdzieś wewnętrznie mamy przekonanie – mimo braku pamięci na temat poprzedniego życia – że jesteśmy kimś, kim byliśmy kiedyś. Chociaż w tym życiu władzy, jaką mieliśmy wcześniej, nie posiadamy, to jednak nasze poczucie będzie inne i to właśnie jest największą pułapką 1PZ – ludzie bardzo często silnie się z nim utożsamiają, a nie jest on ich prawdziwym "ja", "ja" prowadzącym do spełnienia. Wyjaśniając to bliżej – człowiek, którego Droga Życia jest sygnowana wibracją związaną z działaniem na rzecz innych jak np. 11, 22 lub 27, a w 1PZ posiada 1, ma o wiele trudniejszą drogę do zrozumienia własnego szczęścia i jego życie może być bardziej zawiłe.

Inna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy jedynka jest naszą Drogą Życia. Bardzo często, jeśli ktoś z Was był kiedykolwiek u człowieka, który numerologią w jakiś sposób się zajmował, można spotkać się z ograniczającym stwierdzeniem, że jesteśmy tacy, jak nasza DŻ. Jest to w pewnym sensie prawdą, ponieważ DZ to nasze prawdziwe ja, ale pamiętajmy, że każdy z nas do tego, kim jest naprawdę, dochodzi całe życie. Droga Życia to inaczej droga do naszego szczęścia, ale zanim do niej dotrzemy musimy – tak jak dziecko – najpierw nauczyć się siadać, raczkować, a dopiero potem chodzić, biegać i skakać. Początkowo wibracja ta może przejawiać się w sposób wręcz karykaturalny. Jej cechy będą przerysowane albo kompletnie odmienne. Jedynka z DŻ może być zadufana w sobie, nie znosząca sprzeciwu, chwaląca się wszystkim, co posiada, przez co może być często nie lubiana. Może też popadać we frustrację spowodowaną niemożnością wybicia się spośród tłumu.

Jedynka daje ogromny potencjał, lecz z tego potencjału należy nauczyć się umiejętnie korzystać, ponieważ dowodzenie innymi ludźmi nie polega jedynie na narzucaniu własnych przekonań, ale na prowadzeniu innych w sposób odpowiedzialny, by odkrywać nowe przestrzenie – nie tylko dla siebie, ale też dla tych, którzy jedynkowej odwagi nie posiadają. Dzięki tej odwadze świat idzie do przodu, a powracając do tematu Adama – z jednej strony musimy odpracowywać grzech pierworodny, z drugiej jednak strony, Adam pokazał nam świat, którego nigdy byśmy nie poznali, uczynił nasze życie ciekawym, nakierowanym na rozwój, na doświadczanie nowego. Gdybyśmy zostali w raju, nasze życie byłoby jednostajne i tak naprawdę nudne.

Jedynka, tak jak już wspomniałam, uwielbia otaczać się wszystkim, co najlepsze i takich też będzie wybierać sobie partnerów. Wyróżniających się, zwracających na siebie uwagę mądrych, pięknych, nietuzinkowych. Jej seksualność będzie ukierunkowana bardziej na detale niż na emocje. Szampan, kawior, owoce z bitą śmietaną. Ponieważ bardzo przywiązuje się do rzeczy, które posiada, strach przed tym, że je straci będzie tak silny, że zrobi wszystko, by je utrzymać. Należy więc do osób raczej niezdradzających i stałych. Jej komplementy będą niewyrafinowane w stosunku do osób płci przeciwnej – nigdy nie będzie ona przekonana do końca, że ktoś jest doskonalszy niż ona sama.

Jeżeli jedynka weźmie sobie za cel bycie męczennikiem, to zapewniam Was, że będzie w tym najlepsza i nikt, tak jak ona, cierpienia nie będzie przeżywał.

Jedynkę mogą tworzyć podliczby – najciekawszą z nich jest wibracja 19, w numerologii nazwana karmą władzy. Ludzie posiadający tę wibrację, często otrzymują szczególny dar gromadzenia wokół siebie innych, na których mają ogromny wpływ. Karma władzy daje duży potencjał, ale też niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność. Człowiek posiadający tę wibrację potrzebuje nauczyć się szacunku wobec odmienności jednostki i uznawania czyichś racji po to, aby jako przewodnik korzystać z siły grupy, Pamiętajmy, że wojny nigdy nie wygrywa sam wódz. 19ka powinna przewodzić poprzez charyzmę i autorytet ,nigdy poprzez chęć uzyskania własnej pozycji przy wykorzystaniu drugiego człowieka. 19ka działa na rzecz całości, nie tylko na swoją własną.

Moje kochane jedynki, otrzymałyście ogromny dar jakim jest umiejętność przewodzenia, odwagę do odkrywania nowych przestrzeni i duże spektrum działania, ale pamiętajcie o tym, że w wasze życie wpisana jest również pułapka, którą jest pycha i uwierzcie mi, że może ona zniweczyć każde zwycięstwo.