Abrahadabra.pl

Styczeń 2023 astrologicznie

Autor: Monika Zjawińska

W styczniu często planujemy nasze przedsięwzięcia na cały rok kalendarzowy. Jednak z punktu widzenia astrologii ten zimowy czas w żaden sposób nie wskazuje na nowe początki, na które przyjdzie nam poczekać do wiosny. Nie jest więc to zbyt szczęśliwy miesiąc na kreślenie jakichkolwiek dalekosiężnych planów.

monika zjawinska, styczeń 2023, wiadomości astrologiczne, horoskop miesięczny astrologiczny
Autor: Stefan Popovici

1 stycznia Wenus utworzy koniunkcję z Plutonem, dostarczając nam silnych przeżyć. Pluton w parze z Wenus przyniesie poczucie przywiązania do silnej, zaborczej osoby. W tym czasie możemy poznać również kogoś ważnego, wejść w relację karmiczną, spotkać człowieka, który będzie miał silny wpływ na nasze życie lub po prostu zmienić swoje podejście do tego, co jest ważne w relacji z drugą osobą.

2 stycznia Merkury utworzy sekstyl z Neptunem, co sprawi, że możemy poczuć się pewnie. Łatwo przyjdzie nam przedstawianie swoich racji, będziemy też prawidłowo odbierać sygnały wysyłane nam przez otoczenie.

3 stycznia Wenus tranzytuje w znak Wodnika. Poczujemy chęć poznania nowych obszarów naszych – już istniejących – relacji. Wprowadzimy pewne innowacje, które podniosą temperaturę związków, pokażemy własną niezależność i pomysłowość. Chętnie otworzymy się na przyjaźnie i sprawy dotyczące większego grona osób.

4 stycznia Wenus utworzy sekstyl z Jowiszem – będziemy więc korzystać z wszelkich przyjemności życia.

5 stycznia Słońce utworzy trygon z Uranem. To okres, który zaowocować może nowymi pomysłami, szczególnie w sferze zawodowej. Chętnie szukać będziemy urozmaicenia zbyt uciążliwej pracy.

Pełnia przypadnie w znaku Raka, 7 stycznia. Tego dnia będziemy zmuszeni znaleźć równowagę między naszym wnętrzem, a życiem w świecie zewnętrznym.

9 stycznia Wenus utworzy trygon z Marsem. Będzie to okazja do wszelkich działań na tle uczuciowym, ponieważ sami będziemy bardziej rozumieć siebie i własne potrzeby. Wszelkie spotkania przebiegną bez zbędnych komplikacji.

9 stycznia dodatkowo Merkury utworzy trygon z Uranem, stwarzając okazję do szybkiego podejmowania decyzji, które do tej pory mogły stanowić problem. Będziemy chętnie rozmawiać o fascynujących ideach i nowoczesnych rozwiązaniach. Warto wyjść poza zwykłe schematy spędzania dnia.

12 stycznia Mars zakończy swój ruch retrogradacji. Od dziś łatwiej będzie nam realizować własne cele bez rozpraszania się i opóźnień.

13 stycznia Słońce utworzy sekstyl z Neptunem, co sprawi, że możemy poczuć się przez kogoś wspierani, pewni własnych celów i osądów.

15 stycznia Wenus utworzy kwadraturę z Uranem, powodując potrzebę uwolnienia zatrzymanej dawki energii. Dobrze wykorzystać ten moment na te działania, na których od dawna chcieliśmy się skoncentrować.

18 stycznia Słońce utworzy koniunkcję z Plutonem. Połączenie dwóch planet stworzy bardzo silną aurę sprzyjającą realizacji własnych, ambitnych planów. Możemy mieć wyjątkowo duży wpływ na swoje zdrowie, pracę i przyszłość, wykorzystując siłę woli.

21 stycznia przywita nas nów w znaku Wodnika, co wprowadzi nas w nastrój wolnej myśli, pobudzi ochotę do budowania przestrzeni wokół nas.

22 stycznia Wenus wejdzie w koniunkcję z Saturnem. Wenus może ożywić trochę skostniałego i poważnego Saturna, dodając mu bardziej ludzkiego charakteru. Docenimy stabilizację, bezpieczeństwo i ludzi, którzy nam to gwarantują. Być może znajdziemy wyjście z jakiejś trudnej sytuacji, szczególnie zawodowej, dzięki komuś, kto pojawi się niespodziewanie. To również doskonały okres na zawieranie umów i na początki trwałych relacji.

23 stycznia Uran zmieni bieg z wstecznego na prosty. Ruch wsteczny planety rozpoczął się w sierpniu. Generalnie – z psychologicznego punktu widzenia – ruch wsteczny oznacza wewnętrzną przemianę, zaakceptowanie zmian, które zachodzą w naszym wnętrzu, a także wzięcie za nie odpowiedzialności. Uran w ruchu wstecznym raczej przygotowuje miejsce na transformację, która ma się dokonać, kiedy planeta przejdzie do ruchu prostego. Proces wzmacnia potrzebę i pragnienie, by coś się wreszcie w naszym życiu zmieniło.

27 stycznia Wenus tranzytuje w znak Ryb, zmieniając charakter naszych osobistych relacji na bardziej empatyczne, mistyczne. Będziemy szukać towarzystwa osób trochę nieobecnych, zamyślonych, uzdolnionych artystycznie. Koncentrować się będziemy na duchowych aspektach naszej egzystencji.

30 stycznia Słońce utworzy trygon z Marsem, a Merkury – z Uranem. To będzie idealny moment na snucie odważnych planów na najbliższy okres.