Abrahadabra.pl

Dokumentacja KN

Dokumentacja darmowego, profesjonalnego kalkulatora liczącego kompleksowy portret numerologiczny, a także wibracje wspólne dwóch osób.

Wersja 1.1.2 [30.05.2022]

 • usunięty błąd z wersji 1.1.1, polegający na wyświetlaniu niepoprawnej wibracji roku osobistego, jeśli wyliczenia dokonywane były przed urodzinami;

Wersja 1.1.1 [28.12.2021]

 • nowy sposób podawania dat;

Wersja 1.1.0 [20.05.2021]

 • usunięte błędy związane z indeksacją tablic;
 • usunięte inne błędy;

Wersja 1.0.2 beta [11.02.2021]

 • usunięcie kilku drobnych błędów;

Wersja 1.0.1 beta [15.04.2020]

 • dodana poprawna walidacja drugiej daty;
 • usunięcie błędu związanego z kolorystycznym oznaczeniem wibracji karmicznych i mistrzowskich;

Wersja 1.0.0 beta [29.10.2019]

 • drobne poprawki w opisach poszczególnych wyników;
 • usunięcie błędu związanego z nieprawidłowym wyświetlaniem stałych dat cykli;
 • kolorystyczne oznaczenie wibracji karmicznych i mistrzowskich;
 • obliczanie aktualnego miesiąca osobistego;
 • obliczanie dwóch portretów jednocześnie wraz z wibracjami wspólnymi i długami karmicznymi;

Wersja 0.7.1 beta [22.06.2019]

 • usunięcie błędu związanego z błędnym wyświetlaniem dat wyznaczających granice punktów zwrotnych dla osób urodzonych pierwszego dnia miesiąca;
 • ujednolicenie formatów dat;

Wersja 0.7.0 beta [30.03.2019]

 • obliczanie aktualnego roku osobistego;
 • obliczanie roku numerologicznego według metody Gladys Lobos (zgodnie z listą pierwszych nowiów po 04 września każdego roku z zakresu 2019 – 2030);

Wersja 0.6.1 alpha [08.11.2018]

 • zablokowana możliwość wprowadzenia błędnego formatu daty;

Wersja 0.6.0 alpha [07.11.2018]

 • kalkulacja wibracji piramidy życia wraz z podliczbami;
 • kalkulacja dat początków i zakończeń cykli numerologicznych (razem z buforami);
 • kalkulacja dat początków i zakończeń punktów zwrotnych (dekoracji);
 • kalkulacja wibracji poszczególnych esencji;

Założenia obliczeniowe kalkulatora

Kalkulator został w większości oparty na koncepcjach numerologicznych Nataszy Czarmińskiej (Liczby Losu, Wydawnictwo Wodnika, 1994).

Rok osobisty liczony jest zgodnie ze schematem RO = PZ I + aktualny rok. W przypadku sporządzania diamentu życia jest to zdecydowanie trafniejsza metoda niż wyznaczanie lat osobistych, czy raczej numerologicznych – bo często te dwa pojęcia są mylone – sposobem przedstawionym przez hiszpańską numerolog Gladys Lobos (RN = DZ + aktualny rok). Zmiany w naszym życiu, inicjowane przez różne czynniki, w dużej mierze powodowane są przez naleciałości karmiczne, a żadna inna wibracja w portrecie nie jest bardziej związana z karmą i poprzednimi wcieleniami niż właśnie wibracja liczby wcielenia. Innymi słowy, próba liczenia roku osobistego (numerologicznego) zgodnie z pomysłem Gladys Lobos i wyznaczanie za jego pomocą punktów zwrotnych (dekoracji) opisanych przez Nataszę Czarmińską nie wydaje się być trafionym pomysłem. Mimo to kalkulator liczy także rok numerologiczny zgodnie z zaleceniami Gladys Lobos, choć – należy to jednoznacznie podkreślić – wibracja ta nie ma nic wspólnego z pozostałymi wyliczeniami diamentu życia.

W kalkulatorze zostały przyjęte następujące założenia liczenia poszczególnych podliczb:

 • najistotniejsze są nasze wibracje natywne – dzień, miesiąc i rok urodzenia; to one, jeszcze przed redukcją teozoficzną, tworzą kolejne wibracje i podliczby – unikamy dodawania podliczb ze sobą, ponieważ wprowadza to ogromny chaos do całego portretu – rezultat takiego liczenia tworzy wibracje, które są dość marginalne w portrecie i nie wpływają znacząco na nasze życie;
 • takie właśnie założenie o wadze wibracji natywnych zostało przyjęte podczas liczenia wibracji drogi życia (wersja A); dwa pozostałe sposoby (metoda horyzontalna i suma wibracji cykli po redukcji – odpowiednio B i C) są tylko i wyłącznie poglądowe; właściwa droga życia jest drogą życia różną od A tylko i wyłącznie wtedy, kiedy B = C i wartość ta jest różna od A, a więc wtedy, kiedy wynik liczenia dwoma innymi sposobami przeważa nad sposobem pierwszym, jeśli taki przypadek w ogóle istnieje (nie udało nam się wygenerować przykładu);

Esencje liczone w tabelach pod portretem stanowią tło wydarzeń danego cyklu czy punktu zwrotnego – jego okoliczności, założenia i cele osoby znajdującej się w danym okresie życia, jej otoczenie. Pomysł został zaczerpnięty z książki Jeana-Daniela Fermiera (Numerologia, Klub dla Ciebie, 2002).

W trakcie liczenia wspólnych długów karmicznych nie została uwzględniona sytuacja, w której jedna z osób ma zaznaczony osobisty dług w drugim, trzecim lub czwartym punkcie zwrotnym, a druga – posiada ten dług zawarty w drodze życia. W takim przypadku istnieje spore prawdopodobieństwo, że osoba druga, im bliższa emocjonalnie pierwszej, tym bardziej jest w jakiś sposób uwikłana w karmę osoby pierwszej, pod warunkiem oczywiście, że relacja trwa podczas karmicznego punktu zwrotnego (dekoracji) pierwszej osoby.