Abrahadabra.pl

Dokumentacja KN

Wersja 0.7.1 beta [22.06.2019]

 • usunięcie błędu związanego z błędnym wyświetlaniem dat wyznaczających granice punktów zwrotnych dla osób urodzonych pierwszego dnia miesiąca;
 • ujednolicenie formatów dat;

Wersja 0.7.0 beta [30.03.2019]

 • obliczanie aktualnego roku osobistego (na dzień zapytania);
 • obliczanie roku numerologicznego według metody Gladys Lobos (zgodnie z listą pierwszych nowiów po 04 września każdego roku z zakresu 2019 – 2030);

Wersja 0.6.1 alpha [08.11.2018]

 • zablokowana możliwość wprowadzenia błędnego formatu daty;

Wersja 0.6.0 alpha [07.11.2018]

 • kalkulacja wibracji piramidy życia wraz z podliczbami;
 • kalkulacja dat początków i zakończeń cykli numerologicznych (razem z buforami);
 • kalkulacja dat początków i zakończeń punktów zwrotnych (dekoracji);
 • kalkulacja wibracji poszczególnych esencji;

Założenia obliczeniowe kalkulatora

Kalkulator został w większości oparty na koncepcjach numerologicznych Nataszy Czarmińskiej (Liczby Losu, Wydawnictwo Wodnika, 1994).

Rok osobisty liczony jest zgodnie ze schematem RO = PZ I + aktualny rok. Jest to zdecydowanie trafniejsza metoda niż liczenie go sposobem przedstawionym przez hiszpańską numerolog Gladys Lobos, która dodawała do aktualnego roku drogę życia. Wszak zmiany w naszym życiu, inicjowane przez różne czynniki, w dużej mierze powodowane są przez naleciałości karmiczne, a przecież żadna inna wibracja w portrecie nie jest bardziej związana z karmą i poprzednimi wcieleniami niż właśnie wibracja klucza wcielenia. Sposób Gladys Lobos nie uwzględnia wyliczeń związanych z całym diamentem życia, tak jak dzieje się to u Nataszy Czarmińskiej, a raczej moglibyśmy z powodzeniem stwierdzić, że w pewien sposób zastępuje go, dlatego kompilacja obu koncepcji wydaje się bezzasadna.

W kalkulatorze zostały przyjęte następujące założenia liczenia poszczególnych podliczb:

 • najistotniejsze są nasze wibracje natywne – dzień, miesiąc i rok urodzenia; to one, jeszcze przed redukcją teozoficzną, tworzą kolejne wibracje i podliczby – unikamy dodawania podliczb ze sobą, ponieważ wprowadza to ogromny chaos do całego portretu – rezultat takiego liczenia tworzy wibracje, które są dość marginalne w portrecie i nie wpływają znacząco na nasze życie;
 • tak samo liczona jest droga życia (wersja A); dwa pozostałe sposoby (metoda horyzontalna i suma wibracji cykli po redukcji – odpowiednio B i C) są tylko i wyłącznie poglądowe; właściwa droga życia jest drogą życia różną od A tylko i wyłącznie wtedy, kiedy B = C, a więc wtedy, kiedy wynik liczenia dwoma innymi sposobami przeważa nad sposobem pierwszym, jeśli taki przypadek w ogóle istnieje (nie udało nam się wygenerować przykładu);

Esencje liczone w tabelach pod portretem stanowią tło wydarzeń danego cyklu czy punktu zwrotnego – jego okoliczności, założenia i cele osoby znajdującej się w danym okresie życia, jej otoczenie. Pomysł został zaczerpnięty z książki Jeana-Daniela Fermiera (Numerologia, Klub dla Ciebie, 2002).