Abrahadabra.pl

Dokumentacja KN

Wersja 1.1.0 [20.05.2021]

 • usunięte błędy związane z indeksacją tablic;
 • usunięte inne błędy;

Wersja 1.0.2 beta [11.02.2021]

 • usunięcie kilku drobnych błędów;

Wersja 1.0.1 beta [15.04.2020]

 • dodana poprawna walidacja drugiej daty;
 • usunięcie błędu związanego z kolorystycznym oznaczeniem wibracji karmicznych i mistrzowskich;

Wersja 1.0.0 beta [29.10.2019]

 • drobne poprawki w opisach poszczególnych wyników;
 • usunięcie błędu związanego z nieprawidłowym wyświetlaniem stałych dat cykli;
 • kolorystyczne oznaczenie wibracji karmicznych i mistrzowskich;
 • obliczanie aktualnego miesiąca osobistego;
 • obliczanie dwóch portretów jednocześnie wraz z wibracjami wspólnymi i długami karmicznymi;

Wersja 0.7.1 beta [22.06.2019]

 • usunięcie błędu związanego z błędnym wyświetlaniem dat wyznaczających granice punktów zwrotnych dla osób urodzonych pierwszego dnia miesiąca;
 • ujednolicenie formatów dat;

Wersja 0.7.0 beta [30.03.2019]

 • obliczanie aktualnego roku osobistego;
 • obliczanie roku numerologicznego według metody Gladys Lobos (zgodnie z listą pierwszych nowiów po 04 września każdego roku z zakresu 2019 – 2030);

Wersja 0.6.1 alpha [08.11.2018]

 • zablokowana możliwość wprowadzenia błędnego formatu daty;

Wersja 0.6.0 alpha [07.11.2018]

 • kalkulacja wibracji piramidy życia wraz z podliczbami;
 • kalkulacja dat początków i zakończeń cykli numerologicznych (razem z buforami);
 • kalkulacja dat początków i zakończeń punktów zwrotnych (dekoracji);
 • kalkulacja wibracji poszczególnych esencji;

Założenia obliczeniowe kalkulatora

Kalkulator został w większości oparty na koncepcjach numerologicznych Nataszy Czarmińskiej (Liczby Losu, Wydawnictwo Wodnika, 1994).

Rok osobisty liczony jest zgodnie ze schematem RO = PZ I + aktualny rok. W przypadku sporządzania diamentu życia jest to zdecydowanie trafniejsza metoda niż wyznaczanie lat osobistych, czy raczej numerologicznych, bo często te dwa pojęcia są mylone, sposobem przedstawionym przez hiszpańską numerolog Gladys Lobos (RN = DZ + aktualny rok). Wszak zmiany w naszym życiu, inicjowane przez różne czynniki, w dużej mierze powodowane są przez naleciałości karmiczne, a przecież żadna inna wibracja w portrecie nie jest bardziej związana z karmą i poprzednimi wcieleniami niż właśnie wibracja liczby wcielenia. Sposób Gladys Lobos nie uwzględnia wyliczeń związanych z całym diamentem życia, tak jak dzieje się to u Nataszy Czarmińskiej, a raczej moglibyśmy z powodzeniem stwierdzić, że jest to kompilacja dwóch niezależnych koncepcji, która nie do końca wychodzi na dobre, jeśli trzymamy się założeń Czarmińskiej. Mimo to kalkulator liczy także rok numerologiczny zgodnie z zaleceniami Gladys Lobos, choć – należy to jednoznacznie podkreślić – wibracja ta nie ma nic wspólnego z pozostałymi wyliczeniami diamentu życia.

W kalkulatorze zostały przyjęte następujące założenia liczenia poszczególnych podliczb:

 • najistotniejsze są nasze wibracje natywne – dzień, miesiąc i rok urodzenia; to one, jeszcze przed redukcją teozoficzną, tworzą kolejne wibracje i podliczby – unikamy dodawania podliczb ze sobą, ponieważ wprowadza to ogromny chaos do całego portretu – rezultat takiego liczenia tworzy wibracje, które są dość marginalne w portrecie i nie wpływają znacząco na nasze życie;
 • takie właśnie założenie o wadze wibracji natywnych zostało przyjęte podczas liczenia wibracji drogi życia (wersja A); dwa pozostałe sposoby (metoda horyzontalna i suma wibracji cykli po redukcji – odpowiednio B i C) są tylko i wyłącznie poglądowe; właściwa droga życia jest drogą życia różną od A tylko i wyłącznie wtedy, kiedy B = C, a więc wtedy, kiedy wynik liczenia dwoma innymi sposobami przeważa nad sposobem pierwszym, jeśli taki przypadek w ogóle istnieje (nie udało nam się wygenerować przykładu);

Esencje liczone w tabelach pod portretem stanowią tło wydarzeń danego cyklu czy punktu zwrotnego – jego okoliczności, założenia i cele osoby znajdującej się w danym okresie życia, jej otoczenie. Pomysł został zaczerpnięty z książki Jeana-Daniela Fermiera (Numerologia, Klub dla Ciebie, 2002).

Podczas liczenia wspólnych długów karmicznych nie została uwzględniona sytuacja, w której jedna z osób ma zaznaczony osobisty dług w drugim, trzecim lub czwartym punkcie zwrotnym. W takim przypadku istnieje spore prawdopodobieństwo, że osoba druga, im bliższa emocjonalnie pierwszej, tym bardziej jest w jakiś sposób uwikłana w jej karmę, pod warunkiem oczywiście, że relacja trwa podczas danego punktu zwrotnego (dekoracji), w którym występuje dług karmiczny. Uwikłane są najczęściej osoby posiadające taką samą drogę życia jak wibracja “karmicznego” punktu zwrotnego (dekoracji).